Το Έργο μας

Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας σε αροτραίες καλλιέργειες. Αλίαρτος Βοιωτία (Σε εξέλιξη)

Ανάθεση

Έρευνα εφαρμογών Γεωργίας Ακριβείας σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόκληση

Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η εφαρμογή πρακτικών Γεωργίας Ακριβείας σε αροτραίες εκτάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αλίαρτο Βοιωτίας με τη χρήση μικρού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV) που φέρει πολυφασματικούς αισθητήρες και τη χρήση επίγειων αισθητήρων για παραγωγή δεικτών βλάστησης.

Αποτέλεσμα

Στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, πραγματοποιούνται εναέριες και επίγειες μετρήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε έκταση 1100 στρεμμάτων που αφορά σε καλλιέργειες σιταριού, βρώμης, καλαμποκιού, βάμβακος και μηδικής.  Αποσκοπώντας στην παρατήρηση της εξέλιξης των καλλιεργειών και την ανίχνευση προβλημάτων, όπως ύπαρξη ζιζανίων και έλλειψη νερού και θρεπτικών στοιχείων η κάλυψη των εκτάσεων γίνεται με πολυφασματικούς αισθητήρες (στις περιοχές RGB, Νear-InfraRed, Red-Edge και Τhermal του φάσματος), με αποτέλεσμα την παραγωγή χαρτών Δεικτών Βλάστησης (NDVI, Chlorophyll Index κτλ) καθώς και θερμικών χαρτών.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!