Το Έργο μας

Παραγωγή Ορθοφωτοχαρτών και DSM. Ταμιευτήρας Μπραμιανών, Ν. Λασηθίου Κρήτης

Ανάθεση

Υδροεξυγιαντική ΕΕ

Πρόκληση

Αντικείμενο της εργασίας ήταν η γεωμορφολογική ανάλυση, παραγωγή ορθοφωτοχαρτών και τηλεπισκόπηση της λεκάνης απορροής του ταμιευτήρα Μπραμιανών συνολικής έκτασης 14.829 στρεμμάτων.

Οι εργασίες περιελάμβαναν την  αεροφωτογράφιση, επεξεργασία, συνόρθωση και δημιουργία ορθοφωτοχαρτών με τη χρήση φωτοσταθερών σημείων από τοπογραφικά διαγράμματα, καθώς και η παραγωγή Ψηφιακού Μοντέλου Επιφανείας (DSM).

Η αεροφωτογράφιση έγινε με τη χρήση μικρού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV) που έφερε φωτογραφική κάμερα ορατού φάσματος ανάλυσης 16ΜP. H χωρική ανάλυση των ορθοφωτοχαρτών που επετεύχθη ήταν στα 6cm/px και για την κάλυψη της περιοχής μελέτης πραγματοποιήθηκαν 10 πτήσεις και ελήφθησαν συνολικά 2270 εικόνες.
Κατά την συνόρθωση των εικόνων έγινε χρήση 52 φωτοσταθερών σημείων (3D GCPs) και 7 σημείων ελέγχου (3D Check Points), γνωστών συντεταγμένων και υψομέτρου τα οποία αποτυπώθηκαν με σκοπό την αύξηση της ακρίβειας των γεωγραφικών δεδομένων.

Αποτέλεσμα

  • Ορθοφωτοχάρτες της λεκάνης απορροής, ανάλυσης 6 cm/px συνολικής έκτασης 14.829 στρεμμάτων
  • Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Επιφανείας (DSM)

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!