Το Έργο μας

Παραγωγή ορθοφωτοχάρτη κατά μήκος της Σ. Γ. Αλφειού – Κυπαρισσίας – Καλαμάτας

Ανάθεση

Υδροεξυγιαντική ΕΕ

Πρόκληση

Στο συγκεκριμένο έργο πραγματοποιήθηκε αεροφωτογράφιση μέσω μη επανδρωμένου εναέριου oχήματος (UAV) και συνόρθωση φωτογραφιών για την δημιουργία ορθοφωτοχάρτη ανάλυσης 5 cm/px κατά μήκος Σιδηροδρομικής Γραμμής στα πλάισια προμελέτης κανονικοποίησης και αναβάθμισής της. Για την διπλή κάλυψη της Σιδ. Γραμμής μήκους 88 χμ και πλάτους 350 μ, πραγματοποιήθηκαν 28 πτήσεις και ελήφθησαν συνολικά 3383 εικόνες. Εφαρμόστηκε η χρήση περίπου 200 φωτοσταθερών σημείων και σημείων ελέγχου προερχόμενα από τοπογραφική αποτύπωση με σκοπό την επίτευξη ακρίβειας 15 εκ.

Αποτέλεσμα

  • Ορθοφωτοχάρτες κατά μήκος της Σιδ. Γραμμής ανάλυσης 5 cm/px και συνολικής έκτασης 31.000 στρεμμάτων

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!