Το Έργο μας

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ. Ογκομέτρηση σωρών απορριμμάτων. Ν. Τήνος

Ανάθεση

Δήμος Τήνου

Πρόκληση

Αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι η ογκομέτρηση 4 σωρών απορριμμάτων Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στη Νήσο Τήνο, σε δύο διαφορετικά στάδια της αποκατάστασής του.

Η κάλυψη έγινε φωτογραμμετρικά με τη χρήση μικρού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV) που έφερε φωτογραφική κάμερα ορατού φάσματος ανάλυσης 16ΜP. Κατά την διπλή εναέρια κάλυψη της περιοχής μελέτης πραγματοποιήθηκε και λήψη 16 πλαγίων εικόνων (oblique) με βήμα προσανατολισμού 45ο και κλίση λήψης 10ο & 20ο, καθώς και χρήση 14 φωτοσταθερών σημείων (3D GCPs) και 4 σημείων ελέγχου (3D Check Points), γνωστών συντεταγμένων και υψομέτρου, με σκοπό την ακριβέστερη γεωαναφορά και συνόρθωση των εικόνων και τον έλεγχο της ακρίβειας αυτής.

Αποτέλεσμα

  • Παραγωγή ορθοφωτοχάρτη ανάλυσης 5 cm/px περιοχής έκτασης 90 στρεμμάτων
  • Δημιουργία νέφους σημείων και Ψηφιακού Μοντέλου Επιφανείας (DSM)
  • Ογκομέτρηση 4 σωρών απορριμμάτων του ΧΑΔΑ
  • Δημιουργία χαρτών και οριζοντιογραφίας της περιοχής του ΧΑΔΑ (Κλίμακα 1:200)
  • Υπολογισμός εξέλιξης των DSM και μέτρηση αφαιρούμενων όγκων κατά την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!