Το Έργο μας

Παραγωγή Ορθοφωτοχάρτη και DSM. Νέα Γέφυρα Ιονίας Οδού. Π. Εύηνος

Ανάθεση

Υδροεξυγιαντική ΕΕ

Πρόκληση

Σκοπός του παρόντος έργου ήταν η αεροφωτογράφιση της κοίτης του ποταμού Ευήνου, ανάντη της γέφυρας ευηνοχωρίου και σε απόσταση 7,5 Km στα πλαίσια της κατασκευής της Νέας Γέφυρας της Ιονίας Οδού για την παραγωγή ορθοφωτοχάρτη και Ψηφιακού Μοντέλου Επιφανείας. Μέσω της παραγωγής νέφους σημείων υπολογίστηκε ο όγκος των φερτών υλικών από τα ανάντη της Νέας Γέφυρας. Η κάλυψη έγινε φωτογραμμετρικά με τη χρήση μικρού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV) που έφερε φωτογραφική κάμερα ορατού φάσματος ανάλυσης 16ΜP. Το ύψος πτήσης ορίστηκε στα 162,4 μέτρα από το σημείο απογείωσης για να επιτευχθεί ανάλυση 5cm/px.

Για την διπλή κάλυψη της περιοχής μελέτης πραγματοποιήθηκαν 9 πτήσεις και ελήφθησαν συνολικά 2262 εικόνες.
Κατά την συνόρθωση των εικόνων έγινε χρήση 50 φωτοσταθερών σημείων (3D GCPs) και 5 σημείων ελέγχου (3D Check Points), γνωστών συντεταγμένων και υψομέτρου τα οποία αποτυπώθηκαν με σκοπό την γεωαναφορά και συνόρθωση των αεροφωτογραφιών και τον έλεγχο της ακρίβειας αυτής.

Αποτέλεσμα

  • Ορθοφωτοχάρτες της κοίτης του ποταμού ανάλυσης 5 cm/px συνολικής έκτασης 8.100 στρεμμάτων
  • Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Επιφανείας (DSM)
  • Διατομές κατά μήκος του άξονα του ποταμού (Κλίμακα 1:1000).

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!