Το Έργο μας

Εκτίμηση και Εξέλιξη Δείκτη NDVI (Δείκτης Βλάστησης Κανονικοποιημένης Διαφοράς) σε Καλλιέργεια Τομάτας. Ελευθέριο Λάρισας.

Αντικείμενο της μελέτης αυτής, που βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι η εκτίμηση του Δείκτη Βλάστησης NDVI σε καλλιέργεια τομάτας έκτασης 0,23 km2 στο Ελευθέριο Λαρίσης με τη χρήση μικρού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV) που φέρει αισθητήρα NIR. Προκειμένου να εκτιμηθεί η εξέλιξη της ανάπτυξης της καλλιέργειας, πραγματοποιούνται τακτικές πτήσεις σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, με σκοπό τη σύγκριση των τιμών του NDVI  και την χωρική συσχέτιση τους με διαφορετικές εφαρμογές λίπανσης. Μέρος της μελέτης ειναι η έκδοση χαρτών Δείκτη Βλάστησης NDVI και εξέλιξής του, ανάλυσης 5 cm/px.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!