Το Έργο μας

Μέτρηση Βιομάζας της Καύσιμης Ύλης Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων

Το project αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια μέτρησης της βιομάζας μεσογειακού δασικού οικοσυστήματος με τη χρήση μη επανδρωμένου εναέριου μέσου (UAV). Σκοπός της εργασίας είναι η έκδοση Χάρτη Ευφλεκτότητας της Καύσιμης Ύλης σε Μεσογειακά Δασικά Οικοσυστήματα στα πλαίσια της πρόβλεψης εμφάνισης και ταχύτητας μετάδοσης πυρκαγιάς σε διάφορους τύπους Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!