Όροι χρήσης

Η εταιρία Eν Αγροίς ΜΕΠΕ παρέχει αρχεία και πληροφορίες στην παρούσα ιστοσελίδα υπό τους ακόλουθους όρους και διατάξεις. Με την πρόσβαση ενός χρήστη σε αυτήν την ιστοσελίδα, αμέσως δεσμεύεται ότι έχει αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των όρων και διατάξεων αυτών.

1. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες της παρούσας ιστοσελίδας προστατεύεται από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, με την επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματος και διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς και εμπορικούς σκοπούς. Κάθε δικαίωμα επί παντός είδους περιεχομένου της ιστοσελίδας ανήκει στην enagris.gr. Απαγορεύεται κάθε αναπαραγωγή, τροποποίηση, παρουσίαση, διανομή, δημοσίευση, πώληση ή χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκρισή της.

2. Η enagris.gr ως διαχειριστής της ιστοσελίδας εγγυάται την ακρίβεια και πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών της. Η enagris.gr διατηρεί το δικαίωμα να μετατρέπει και να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, γραφικών, κειμένων και άλλων δικτυακών συνδέσμων) καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

3. Η enagris.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια, αξιοπιστία, πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών που περιέχονται σε συνδέσμους που μπορεί να παρουσιάζονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

4. Οι όροι χρήσης της enagris.gr διέπονται και διασφαλίζονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε ένσταση προκύψει σχετικά με τους παρόντες όρους ή την παρούσα ιστοσελίδα αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

5. Η ιστοσελίδα της εταιρείας Εν Αγροίς ΜΕΠΕ επιτρέπει στους επισκέπτες να επισκέπτονται την παρούσα ιστοσελίδα χωρίς να απαιτείται να παρέχουν οι ίδιοι οποιαδήποτε προσωπική ή μη πληροφορία. Σε περίπτωση που υπάρξει καταχώρηση προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας λόγω κάποιας ενδεχόμενης συναλλαγής με αυτήν, η enagris.gr δεσμεύεται να τηρεί τις πληροφορίες που της παρέχονται ως εμπιστευτικές εξασφαλίζοντας έτσι πάντα το ιδιωτικό απόρρητο. Για κάθε ανάγκη συγκέντρωσης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων χρηστών της ιστοσελίδας η enagris.gr οφείλει να τους ενημερώνει προηγουμένως προκειμένου να ληφθεί η αντίστοιχη συγκατάθεσή τους.

6. Η enagris.gr δύναται να διατηρεί αρχείο με προσωπικά δεδομένα των πελατών της, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, τηρώντας πάντα απόλυτη εχεμύθεια για τα στοιχεία αυτά. Η Εν Αγροίς ΜΕΠΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρεί ένα άριστο επίπεδο ασφαλείας του απορρήτου των στοιχείων αυτών, ωστόσο δε φέρει καμία ευθύνη αν τυχόν παραβιασθεί το απόρρητο αυτό από τρίτους.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!