Τηλεπισκόπηση

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η συλλογή χωρικών πληροφοριών απαιτεί πρωτογενή πληροφορία υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας. Οι νέες καινοτόμες λύσεις που προσφέρουν τα εναέρια μέσα, μας δίνουν την δυνατότητα να αυξήσουμε την ταχύτητα και την χωρική ανάλυση πολλών απεικονίσεων, μειώνοντας παράλληλα το κόστος της διαδικασίας. Με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών υψηλής τεχνολογίας (UAV), παρέχουμε υπηρεσίες αναγνώρισης διάφορων περιοχών ενδιαφέροντος, με ευρύτατες εφαρμογές σε αντικείμενα διαφόρων επιστημονικών πεδίων, αλλά και για ανάγκες απλής παρατήρησης, αποτύπωσης, εποπτείας και παρακολούθησης.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!