Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)

Ο σχεδιασμός κάθε μορφής έργων υποδομής και ανάπτυξης καθώς επίσης και η επιστημονική μελέτη και ανάλυση πολλών δραστηριοτήτων απαιτεί μεγάλης ακρίβειας ψηφιακά χαρτογραφικά υπόβαθρα και ορθοφωτοχάρτες που συνοδεύονται από μια σημαντική βάση δεδομένων. Διαθέτοντας εμπειρία και διαρκώς ενημερωμένα λογισμικά GIS και τηλεπισκόπησης είμαστε σε θέση να εξάγουμε ακριβέστατα ψηφιακά 2D και 3D ψηφιακά χαρτογραφικά μοντέλα των οποίων τα δεδομένα είναι πλήρως επεξεργάσιμα, προσφέροντας έτσι ένα τεράστιο εύρος δυνατοτήτων ανάλυσης και επεξεργασίας.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!