Υπηρεσίες


ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η συλλογή χωρικών πληροφοριών απαιτεί πρωτογενή πληροφορία υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας. Οι νέες καινοτόμες λύσεις που προσφέρουν τα εναέρια μέσα, μας δίνουν την δυνατότητα να αυξήσουμε την ταχύτητα και την χωρική ανάλυση πολλών απεικονίσεων, μειώνοντας παράλληλα το κόστος της διαδικασίας. Με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών υψηλής τεχνολογίας (UAV), παρέχουμε υπηρεσίες αναγνώρισης διάφορων περιοχών ενδιαφέροντος, με ευρύτατες εφαρμογές σε αντικείμενα διαφόρων επιστημονικών πεδίων, αλλά και για ανάγκες απλής παρατήρησης, αποτύπωσης, εποπτείας και παρακολούθησης.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)

Ο σχεδιασμός κάθε μορφής έργων υποδομής και ανάπτυξης καθώς επίσης και η επιστημονική μελέτη και ανάλυση πολλών δραστηριοτήτων απαιτεί μεγάλης ακρίβειας ψηφιακά χαρτογραφικά υπόβαθρα και ορθοφωτοχάρτες που συνοδεύονται από μια σημαντική βάση δεδομένων. Διαθέτοντας εμπειρία και διαρκώς ενημερωμένα λογισμικά GIS και τηλεπισκόπησης είμαστε σε θέση να εξάγουμε ακριβέστατα ψηφιακά 2D και 3D ψηφιακά χαρτογραφικά μοντέλα των οποίων τα δεδομένα είναι πλήρως επεξεργάσιμα, προσφέροντας έτσι ένα τεράστιο εύρος δυνατοτήτων ανάλυσης και επεξεργασίας.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!