Υποδομές

Με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών υψηλής τεχνολογίας (UAV), επιτυγχάνεται με ταχύτητα και πολύ χαμηλό κόστος η συλλογή ακριβέστατων χωρικών πληροφοριών που εξυπηρετούν την αναγνώριση, αποτύπωση και ανάλυση δεδομένων με ευρύτατες εφαρμογές στην κατασκευή τεχνικών έργων, στις υποδομές και στην χωροταξία.

• Αποτύπωση ακριβείας τεχνικών έργων (οδικά και σιδηροδρομικά έργα, γέφυρες, ταμιευτήρες, αρδευτικά, ειδικά τεχνικά έργα, κλπ)
• Αποτύπωση και 3D ψηφιακό μοντέλο τουριστικών υποδομών (Ξενοδοχεία, Χιονοδρομικά Κέντρα κ.α.)
• Aναγνώριση αστικών υποδομών, πράξεις εφαρμογής & υποστήριξη μελετών πολεοδόμησης
• Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης ακινήτων, εφαρμογές Real Estate

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!