Άλλες Εφαρμογές

Οι εφαρμογές της Εν Αγροίς διευρύνονται και σε πολλούς άλλους παραγωγικούς και επιστημονικούς τομείς και εξυπηρετούν ανάγκες αποτύπωσης, καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων.

  • Ορυχεία, Λατομεία
  • Τουρισμός
  • Αρχαιολογία
  • Επιστήμες της Θάλασσας
  • Βιομηχανικές μετρήσεις και αποτυπώσεις βιομηχανικών περιοχών κάθε είδους
  • Αναγνώριση θέσεων και περιοχών ενδιαφέροντος των τμημάτων Πολιτικής Προστασίας, πυροπροστασίας, προστασίας δασών.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!