Γεωργία

Η σύγχρονη γεωργία εξελίσσεται μέσω τεχνολογιών της Γεωργία Ακριβείας, με εφαρμογές ανάλυσης του αγρού, παρακολούθησης της ανάπτυξης των καλλιεργειών, προβλέψεις παραγωγής, βελτιστοποίησης της άρδευσης και της λίπανσης, σύμφωνα με πραγματικές μετρημένες ανάγκες των φυτών. Αποτέλεσμα εφαρμογής της τεχνολογίας αυτής είναι η αύξηση της απόδοσης της παραγωγής, η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, η μείωση των χημικών εισροών και της κατανάλωσης ενέργειας και νερού καθώς και η προστασία των υδατικών πόρων και του εδάφους. Η «Εν Αγροίς» παρέχει εργαλεία για την εφαρμογή των ανωτέρω τεχνολογιών, συνεργαζόμενη και με εξειδικευμένους γεωπόνους, καταρτισμένους με όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες, στοχεύοντας στο μέλλον της ελληνικής γεωργίας.

• Τηλεπισκοπική και επίγεια αποτύπωση κατάστασης του αγρού με τη χρήση RGB, Νear-InfraRed, Red-Edge και Thermal αισθητήρων για παραγωγή Δεικτών Βλάστησης όπως NDVI, Chlorophyll Index και Θερμοκρασίας.
• Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας
• Διαχείριση καλλιεργειών
• Ανάλυση δεδομένων, συμβουλευτική

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!